Vad gör e-Lybra®?

e-Lybra® analyserar obalanser i klientens biofält och producerar samtidigt bioresonansmönster som harmonierar med obalanserna som upptäcks. De balanserande bioresonansmönstren skickas till klienten via bekväma anslutningskablar som sitter runt klientens hand- och fotleder. De obalanser som skannas inkluderar hela kroppens fysiologiska, psykologiska, emotionella och subtila energisystem. e-Lybra®-systemet använder 222 kategorier med nära 300 000 bioresonansmönster för att göra en omfattande statusprofil av kroppen.

Varför vi utvecklade den här produkten!

Många sjukdomar börjar med känslomässiga, mentala eller psykologiska trauman som stör de olika systemen i kroppen och kan i värsta fall leda till sjukdomar. e-Lybra® upptäcker och tillhandahåller bioresonansmönster som hjälper till att lösa upp traumat med bestående resultat och balansera energin kring det påverkade organet/systemet.

Priset är 1.500 kr pr behandling = ca. 2 timmar
(+ 250 kr pr flaska med droppar och 1.000 kr pr dockningsspole)

✔ TRANSLATE