Distanskurs, som även kan genomföras med videosamtal, som spelas in. Speciellt lämpligt för familjer, med mediala barn och barn med sjätte sinne. Barn under 16 år, deltar gratis. Barn 16 – 18 år, betalar halva priset, när minst en vuxen deltar samtidigt!

Detta paket är något annorlunda, eftersom så oerhört många barn och unga, har oerhörd speciella behov. Den mediala förmåga, missförstås av många och barnen upplever en helt annan verklighet, än de själva känner får stöd i att se, förstå, uppleva och vara ett med.

Detta hjälper hela familjen och i en del familjer, räcker det med ett enda gemensamt samtal. Då är priset 2.500 kr, för den tid det tar, vid ett och samma tillfälle. Skulle ni behöva mera stöd, för att komma ihåg, eller kunna söka stöd, får ni hem en MP3 fil, som skapas exakt utifrån det ni behöver mest och den skickas med e-mail.

En del familjer, behöver mera hjälp och då kan vi behöva arbeta på ett helt annat sätt, som påminner om de paket som finns tillgängliga som NR 1 & NR 2. Familjepaketet blir då 7.800 kr och vi kommer att ha kontakt med jämna mellanrum, över den tid det tar.

Även om vi behöver arbeta i 1/2 – 1 år, så behövs det göras med gemensamma samtal, e-mail, SMS och MP3 filer, som vara speciellt för barnen eller någon vuxen. Allt blir en kombination, av vad just din familj behöver.

✔ TRANSLATE