Hur mycket påverkar dina matvaror, din hälsa, ditt liv, hur mycket du orkar med osv.?

Här kommer lite fakta om näringsprodukter, som jag ofta får frågor omkring av mina kunder:

Fråga: Hur vet man hur man ska välja näringsprodukter?

Svar: God kvalitet innebär kortfattat:

1. Att inga onödiga och/eller störande tillsatser som stearater, bindemedel, konserverings-, lösnings eller färgämnen finns i produkten eller i de råvaror den tillverkats av. Det spelar ingen roll om magnesiumstearat och stearinsyra är vegetabiliskt eller ej. Det är lika störande för näringsupptaget genom att det kapslar in näringen och gör den mer svårtillgänglig i matsmältningsprocessen. Välj aldrig tabletter. Där finns alltid mycket tillsatser.

2. Garanterat rena råvaror! Be om en garanti för detta av din leverantör. Leverantören är nämligen inte ansvarig för de tillsatser som kan ha blandats ned i produkten av råvaruleverantören.

3. Aktiverade B-vitaminer och folsyra enskilt eller i kombination med grundformerna.

4. Kelaterade mineraler är mineraler bundna med en organisk syra för optimalt upptag, dvs inte karbonater, sulfater, oxider, dioxider eller ospecificerade bindningar. Bra och lättupptagliga bindningar av mineraler är picolinat = picolinsyra, citrat = citronsyra, malat = äppelsyra, aspartat = en aminosyra.

Stor varning för mineraler från vulkanisk mark och gammal havs- eller sjöbotten! Dessa är dels inte bundna med organiska syror och dels ofta nedsmutsade med toxiska metaller. Mineraler direkt från berg är inte kelaterade och kan därför ej tas upp effektivt, ex. dolomit-kalk. Varning också för mineraler från skaldjur då de tyvärr innehåller toxiska metaller som kvicksilver.

5. Fettsyror från småfisk från Antarktis som dessutom renas genom molekylär destillation och kapslas in. Små fiskar innehåller minsta möjliga mängder gifter, vattnen kring Antarktis är de renaste vi har, molekylär destillation ger rening på molekylär nivå utan lösningsmedel och utan att skada oljan. Inkapsling motverkar oxidation som annars sker så fort oljan har kontakt med luft ( t ex i flaska) och motverkar också kontaminering från omgivande ämnen och material ( t ex från metallflaskor). Ju större fiskar och ju högre upp i näringskedjan, desto mer ackumulerade gifter i fisken (tyvärr).

6. Örtextrakt bör vara standardiserade enligt den koncentration av de aktiva ämnena som forskning visat ger bäst resultat, om det är ett specifikt aktivt ämne man är ute efter. Standardiseringen innebär att det är lika mycket av det aktiva ämnet i varje kapsel. Ämnen i växten som inte bidrar till det önskade resultatet är inte med om det är en extrahering av ett aktivt ämne. Vissa växter, frukter och grönsaker fungerar bra, eller bättre, att tas som hela, ej extraherade.

7. Naturliga tokoferoler (E-vitamin). Icke naturliga tokoferoler har sämre effekt och dessutom har biverkningar raporterats, vilket inte gäller naturliga tokoferoler. Välj blandade (mixade) tokoferoler från alger.

8. Kapslar av god och säker kvalitet. Det finns bra cellulosa och dålig cellulosa. Många leverantörer på marknaden använder en mindre bra form av cellulosa.

9. Undvik tabletter. De innehåller både bindemedel, upplösningsmedel och mycket annat som inte är bra för någon.

10. Flytande produkter ger alltid en risk för bakterietillväxt och har antingen då kort hållbarhet eller tillsats av konserveringsmedel. Se upp med produkter som är flytande och har lång hållbarhet och som har kontakt med metall eller plast i förpackningen!

God kvalitet innebär kortfattat när det gäller kosttillskott

Här följer en text om de kriterier vi använder för att definiera kvalitet vad gäller kosttillskott/näringsprodukter och välja leverantörer.

Aktiverade B-vitaminer och folsyra enskilt eller i kombination med grundformerna. Många har svårt att konvertera vitaminer effektivt i kroppen. Kosttillskott av hög kvalitet innehåller därför aktiverade B-vitaminer. Kelaterade mineraler är mineraler bundna med en organisk syra för optimalt upptag, dvs inte karbonater, oxider, dioxider eller ospecificerade bindningar. Bra och lättupptagliga bindningar är t ex citrat = citronsyra, malat = äppelsyra. Citramate är både citron- och äppelsyra. Mineraler direkt från berg är inte kelaterade och kan därför inte tas upp effektivt, exempel är karbonat och oxid. Mineraler från vulkanisk mark och gammal havs- eller sjöbotten är dels inte bundna med organiska syror och dels finns ofta toxiska metaller och oxider med i produkten.

Fettsyror från små fiskar, krill eller alger från rena kalla vatten som t ex södra ishavet som dessutom renas genom molekylär destillation och kapslas in är bäst ur kvalitets-synpunkt. Små fiskar innehåller minsta möjliga mängd gifter och vattnen kring Antarktis är de renaste vi har. Molekylär destillation ger rening på molekylär nivå utan lösningsmedel och utan att skada oljan. Inkapsling motverkar oxidation som annars sker så fort oljan har kontakt med luft (t ex i flaska) och motverkar också kontaminering från omgivande ämnen och material (t ex från flaskor av metall eller plast). Ju större fiskar och ju högre upp i näringskedjan, desto större mängd ackumulerade gifter i fisken. Fisk och säl från norra ishavet är mer förgiftad än fisk från södra ishavet. Odlad fisk är ofta toxiskt belastad. Fisken ska vara certifierad.

Naturliga tokoferoler (E-vitamin). Icke-naturliga tokoferoler har sämre effekt och kan dessutom ge biverkningar. Välj blandade (mixade) tokoferoler från en naturlig källa.
Protein av god kvalité kommer från lågpastöriserad vassla från mjölk från gräsbetande kor som inte äter kraftfoder eller från ris- eller ärtprotein. Soja är svårsmält, kan påverka hormonbalansen (fytoöstrogen) och är en vanlig allergen.

Kapslar av god och säker kvalitet. Bra cellulosa heter hypromellosa, E464. Sämre har ”karboxy” i namnet eller kallas cellulosagummi, tvärbunden eller modifierad cellulosa. E466-E469 tillhör de sämsta i gruppen cellulosa. Kapslar kan också öppnas och tömmas för den som vill blanda pulvret i mat eller dryck eller ta mindre doser.

Undvik tabletter. De innehåller både bindemedel, upplösningsmedel och mycket annat som inte är bra för någon. Läs innehållsförteckningen noga!

Flytande produkter ger alltid risk för bakterietillväxt och har antingen då kort hållbarhet eller tillsats av konserveringsmedel. Använd inte produkter som är flytande och har lång hållbarhet och som har kontakt med metall eller plast i förpackningen som olja eller flytande näring p.g.a. risken att materialet kontaminerar produkten.

Egen forskning och utveckling, standardiserade och certifierade arbetsmetoder (GMP), extern kontroll, egna laboratorium för kvalitetskontrol i alla steg av en produktion.
Hypoallergena produkter innebär att varje tänkbart steg från laboratorium till konsument har tagits för att produkten inte ska innehålla allergener.

Magnesiumstearat är ett vanligt tillsatsämne i kosttillskott. Det används som vax/smörjmedel i produktionen av både kapslar och tabletter. Det går betydligt fortare att fylla en kapsel med näringspulver om man först har blandat det med ett vax eftersom vaxet hindrar pulvret från att damma och klibba ihop. I tabletter används stearater som bindemedel.

A. Den allra största nackdelen är att stearatet binder in varje korn av näringen i en hinna av svårsmält fett, ett vax, som inte är vattenlösligt och som smälter först vid 120 grader.

B. Stearater framställs genom härdning av fett från växter eller djurkroppar till långkedjade fettmolekyler som binds med ett mineral och används som smörjmedel i bl.a. kosttillskott och läkemedel. Härdat fett har flera negativa effekter på hälsan.

C. Det fett som härdas för att användas för tillverkning av magnesiumstearat och andra smörjmedel kommer oftast från bomullsfrön, sojabönor, palmolja eller från slakteriavfall. Merparten av den soja som odlas i världen idag är genmodifierad (GMO). Palmer odlas på bekostnad av djungel och regnskog och i odling av bomullsfrö används en hel del farliga kemikalier.

D. Näringspulver som blandats med magnesiumstearat är inte lösligt i vatten eftersom det är ett vax. Mineraler och flera former av vitaminer tas upp bättre i kroppen om de först löses i vatten.

Utan stearater och andra smörjmedel

För att tillverka näringstillskott utan att använda magnesiumstearat, eller andra smörjmedel, behövs särskilda maskiner som klarar av att fylla kapslar trots att pulvret dammar. Det tar ungefär dubbelt så lång tid att fylla kapslarna utan vaxer som med dem, vilket gör att produkter utan magnesiumstearat är svårare och därmed mer kostsamma att tillverka.

Vi anser att näringstillskott av god kvalitet ska vara lätta att absorbera för alla och göra nytta i kroppen. Om en produkt innehåller dolda, eller redovisade tillsatser, som endast gagnar tillverkarens plånbok, är det något helt annat än hög kvalitet.

För att kunna utveckla ett högre medvetande tillstånd, i en fullkomlig ren uppkoppling, krävs det en fysisk kropp där du själv mår bra. När du personligen dras med egna problem, påverkar det förmågan till fullkomligt sanningsenliga rena svar och dina personliga känslor och värderingar påverkar därmed även förmågan till relevanta tolkningar.

När vi saknar energier, förmågor, verktyg och andra viktiga egenskaper, är det avgörande för hur långt upp vi t.ex. kan komma i vår egen personliga utveckling.

Ta gärna del av mera detaljerad information, genom att titta på länken: Marslows behovstrappa

✔ TRANSLATE