Helt oberoende av, om jag handleder dig, dina barn, dina anställda, make eller maka, så har jag alltid tystnadsplikt! Skulle det uppstå en situation, där det som kommer fram, behöver diskuteras med någon annan. kan jag alltid närvara vid det tillfället, men det ligger helt och hållet på dig och ditt eget ansvar!

Detta kan aldrig avtalas bort!

Vi kan skriva avtal med fasta tider för: Samtal, träffar, möten, kurser, föredrag, priser och mycket annat som vi kan diskutera fram. Jag ger aldrig en chef, information om någon anställd!

Det jag arbetar med, handlar om att förändra det som är problem för den enskilde individen, eller omgivningen. Dock ligger ansvaret alltid på den enskilde individen.

Handlar det om minderåriga personer, måste barnet ändock ge sin egen tillåtelse, för att jag ska medverka vid delgivning av vad allt handlar om, till barnets föräldrar. Det kan handla om mediala barn och ungdomar, som märker, känner, ser, vet saker, som de har svårt att prata med någon annan om!

Handledning kan nu även ske i grupp eller per telefon.

Avstånd är idag helt oväsentligt, med dagens moderna teknik. Personalmöten och andra former av gruppmöten, kan utföras snabbt få ett helt annat innehåll, genom att ha mig närvarande pr telefon.

Koppla gärna upp mig på en monitor, så vi kan se varandra samtidigt och därmed lösa mycket viktiga frågor, för hela arbetsgruppen. Välkommen att boka en tid, så kan den som är ansvarig för mötet, enkelt ringa mig på mitt betala direktnummer.

Ni slipper härmed extra kostnader för mina transporter, längre arbetstid och eventuella övernattningar.

✔ TRANSLATE