NES Health är ledande inom bioenergetiska studier, upptäckt och korrigering av energi i levande system. De tillbringade årtionden med att kartlägga kroppens energi- och kommunikationssystem. Tillsammans kallas dessa för det mänskliga kroppsfältet, som fungerar som ett kontrollsystem för kroppens fysiska aktivitet.

När detta fält är underdrivet eller förvrängt kan det inte styra kroppen på ett optimalt sätt och kroppens celler och system kan börja misslyckas. Symtom börjar ofta med att man helt enkelt känner sig trött, men de kan fortsätta till nästan alla kända hälsoproblem. När vi förbättrar kroppsfältets funktion, och vi kombinerar detta med bra kost- och livsstilsval, kan kroppens otroliga läkningssystem ta över och börja återställa kroppen till hälsa.

NES Health-systemet innefattar:

1) Att bedöma kroppsfältet – jag använder deras skanningsteknik för att ge dig en holistisk hälsorapport på bara några sekunder. Även om detta inte är en medicinsk bedömning, visar skanningens bioenergetiska matchningsprocess ofta ett starkt samband med kända hälsoproblem. Men ännu viktigare, detta tillvägagångssätt letar efter det underliggande problemet så att vi kan ta itu med hälsoproblem från deras rötter med deras bioenergetiska lösningar.

2) Återställ korrekt information – Slutligen förser jag dig med flytande medel som kallas Infoceuticals. Dessa hjälper till att optimera kroppsfältets energinivåer och informationsflöde så att korrekt kommunikation äger rum. En frisk kropp handlar om energi och kommunikation.

Dessa medel har hjälpt tusentals människor runt om i världen, och de är enkla att ta genom att hälla några droppar i vatten och dricka vattnet. Flaskorna kan bytas ut mot andra alternativ, som jag testar fram gratis.(Titta på filmen: The Livivg Matrix)
Pris: 1.000 kr. 
Pris pr flaska: 375 kr.


✔ TRANSLATE